برای بیداری-تبلیغ و روحانیت

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت تبلیغ و روحانیت می باشد.

(Visited 51 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما