بدریون بدر کبری

حاج حسین یکتا:"کتاب دغدغه های فرهنگی را بخوانید.مقام معظم رهبری در جمع فعالان فرهنگی میفرماید:شما "بدریون بدرکبری" هستید.و امید است شما زنده باشید و ظهور امام زمان(عج) را درک کنید.در شب جنگ بدر چه اتفاقی افتاد؟مسلمانان در آن شب قصد کردند با قافله تجاری مشرکان بجنگند اما باقافله نظامی آنها که چند برابر آنها نیرو داشتند برخوردند.پیامبر دو راه داشت.یکی با دشمنان از در صلح وارد شود و تمامی ادعاهایش را پس بگیرید یا اینکه بجنگد که ظاهر قضیه نشان می داد در جنگ مسلمانان همگی کشته خواهند شد.اینجاست که مسلمانان انتخاب کردند اگر قرار است اسلامی نباشد،ما هم نمی خواهیم زنده بمانیم.بعد از آن خدا،ملائک خود را به کمک مسلمانان فرستاد و پیروز شدند.در تشابه این وضعیت با زمان ما آنکه دشمن با عِده و عُده  فرهنگی فراوان در مقابل ما قرار گرفته اند.خداوند میخواهد بار دیگر ثابت کند که "یا دلیل المتحیرین"."

مستند سازی شده و تدوین در مستضعفین  MOSTAZAFIN.TV

راز تی وی ضمن سپاس به اطلاع می رساند که این فیلم توسط آقای امید عزیزی از اعضاء سایت آپلود گردیده است.

(Visited 100 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما