بازیگری تأثیرگذار فاطمه رادمنش در نقش مادر شهید در برنامه عصر جدید

فاطمه رادمنش موفق شد با اجرای تاثیر گذار نقش مادر از همرزمان آن ۲۳ نفر رای مثبت داوران را جلب کند و به فینال برنامه عصر جدید راه پیدا کند

(Visited 197 times, 1 visits today)