ایران و انگلیس – قسمت دوم

این مستند به بررسی روابط دولتهای ایران و انگلستان از زمان قاجاریه تا بعد از پیروزی انقلاب می پردازد.

(Visited 32 times, 1 visits today)