اهتزاز پرچم ایران،مقابل نشست “آیپک”

عده ای از فعالان صلح طلب در حالی که پرچم ایران را در دست داشتند، نصب به دخالت لابی صهیونیسم در سیاست خارجی آمریکا بر علیه ایران اعترض کردند.

ویدیو های پیشنهادی برای شما