اندیشه امام و جایگاه دین در دنیا

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. موضوع این قسمت روشنفکری از نگاه دکتر شریعتی می باشد.

(Visited 35 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما