انتقاد رهبری از تملق و توصیف از ایشان

انتقاد رهبری از تعریف و تمجید از ایشان در برنامه های مختلف ابراز ناخشنودی کردند.

(Visited 76 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما