انتخاب اصلح از دیدگاه رحیم پورازغدی

عده ای بیعت را که در اندیشه سیاسی مسلمین هست با انتخابات دموکرات یکی گرفته اند.در انتخابات لیبرال دموکراسی اصلا انتخاب شونده شرطی ندارد.شرط عدالت ندارد. شرط علم و تبعیت از تقوا را ندارد.هر چه اکثریت میخواهد بیاید.اما انتخاب اسلامی و بیعت اسلامی اینگونه نیست.انتخاب اسلامی مبنا دارد.اگر مردم آمدند با کسی بیعت کردند که دزد است و بی تقواست فاسد است این از نظر اسلام مشروعیت نمی آورد.چون حق حاکمیت افرادمطلق نیست و مقید است.یک حق مطلقی وجود دارد که حق حاکمیت الله است.چون مبنای کلامی وفلسفیداریم.اینجاست که کلام با فقه سیاسی و اندیشه سیاسی پیوند میخورد.مسلمان میگوید حتی مسلمان بر بدن خود  حق حاکمیت مطلق ندارد .شما نمیتوانی خود کشی کنی یا آبروی خود را ببری چون حرام است.مسلمان کرامت الهی دارد.اما درتفکرلیبرال تومیتوانی با بدن خودت هر کاری انجام دهی.

گردآوری و تدوین در مستضعفین

راز تی وی ضمن سپاس به اطلاع می رساند که این فیلم توسط آقای امید عزیزی از اعضاء سایت آپلود گردیده است.

(Visited 36 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما