امنیت و خدمات تحت فضای مجازی

این برنامه کاری از گروه سیاسی شبکه خبر با همکاری مرکز بررسی جرایم سازمان یافته فضای مجازی سپاه می باشد که به موضوع تلاش کشورهای غربی به منظور سلطه بر فضای مجازی و اقدامات این کشورها بر ضد کشورهای دیگر در این فضا می پردازد.

(Visited 162 times, 1 visits today)