اعلام خطر میکنم

سخنرانی امام خمینی ره در سال ۴۲ با عنوان "اعلام خطر می کنم"از سخنرانی های بیاد ماندنی تاریخ معاصر کشورمان است که انسان بارها از شنیدن صدای الهی قدرتمند و امید آفرین ایشان به وجد می آید . این کلیپ و صوت را تقدیم همه علاقمندان و رهروان راهش می کنیم

(Visited 554 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما