اعتماد به گوگل!

فرض کنید، یک محقق انگلیسی در حال مطالعه یک متن فارسی در مورد مذاهب اسلامی است که به جمله زیر برخورد کرده و برای ترجمه آن از نرم افزار ترجمه تحت وب گوگل استفاده می کند.

نتیجه ترجمه بصورت زیر و بسیار قابل تامل است:

عبارت فارسی:  "جهانیان بدانند، وهابی ها مسلمان نیستند"

نتیجه ترجمه نرم افزار به انگلیسی: "Know the world, Muslims are Wahhabis"


 

(Visited 49 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما