اسماعیل بخشی کیست ؟

در مستند طراحی سوخته به نقش اسماعیل بخشی و برخی جریان های آلوده کارگری در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ تا برخی اتفاق ها در اعتراضات شوش پرداخته شده است.

(Visited 138 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما