استاد عباسی-آواتاریسم(۲۱)

در این سلسله سخنرانی ها که در برنامه تا جمعه ظهور از رادیو معارف پخش می شود، استاد به بحث آواتاریسم می پردازند.

در این قسمت همچنین، بخش هایی از سریال های مورد اشاره استاد پخش می شود.

(Visited 29 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما