استاد عباسی-آواتاریسم(۱۸)

در این سلسله سخنرانی ها که در برنامه تا جمعه ظهور از رادیو معارف پخش می شود، استاد به بحث آواتاریسم می پردازند.

در این قسمت نیز، بخش هایی از سریال های مورد اشاره استاد پخش می شود.

(Visited 37 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما