استاد عباسی-آواتاریسم(۱۳)

در این سلسله سخنرانی ها که در برنامه تا جمعه ظهور از رادیو معارف پخش می شود، استاد به بحث آواتاریسم می پردازند. بررسی و پخش گوشه ای از سریال بادافزار نیز بخش هایی از این سخنرانیست.

(Visited 53 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما