استاد عباسی-آواتاریسم(۱۱)

در این سلسله سخنرانی ها که در برنامه تا جمعه ظهور از رادیو معارف پخش می شود، استاد به بحث آواتاریسم می پردازند.

(Visited 35 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما