اجرای ترانه طنز «بزن دست»

اجرای ترانه بزن دست توسط مجتبی الله وردی در دوازدهمین شب طنز انقلاب (نطنز۱۲) ۱۳ دی ۹۷ – سینما فلسطین تهران

(Visited 84 times, 1 visits today)