آنچه نگفتند-هشدار اعراب به آمریکا، اگر هرچه زودتر وارد دیپلماسی نشوید، با یک ایران انقلابی حاکم بر منطقه مواجه خواهید بود!

(Visited 27 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما