آمریکا نگاهی از درون(۱)

در این مستند نحوه شکل گیری آمریکا و عملکرد حاکمان آن در جهت ساخت این کشور بوسیله گفتگو با تعدادی از فعالین و روشنفکران آمریکایی مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 55 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما